SLO | ITA

Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

02 780 73 00

info@domptuj.si

V Domu upokojencev Ptuj so včeraj namenu predali nove prostore enote Juršinci in hkrati podpisali sporazum načrtovano investicijo v novo enoto Žabjak

Juršinci, 7. junij 2021 – Dom upokojencev Ptuj je danes v enoti Juršinci odprl nov prizidek. Investicija v novogradnjo je znašala 5.333.552 EUR z DDV. Gre za prostore, ki nudijo visoko kvaliteto bivanja, izgrajene po sodobnih standardih, prijazne tako stanovalcem kot zaposlenim. Dogodku je sledil še podpis sporazuma za načrtovano investicijo v novo enoto Žabjak.
Današnjega slavnostnega odprtja so se udeležili Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Alojz Kaučič, župan Občine Juršinci, Nuška Gajšek, županja MO Ptuj, mag. Vesna Šiplič Horvat direktorica Doma upokojencev Ptuj ter v imenu izvajalca del Iztok Polanič, predsednik uprave podjetja Pomgrad.
Dom upokojencev Ptuj je 796 posteljami v petih enotah drugi največji domov v Sloveniji. Zaradi iz leta v leto večjih potreb po institucionalnem varstvu, je v bila v letu 2018 podpisana pogodba za izgradnjo novega dela doma ob že obstoječi enoti v občini Juršinci. Enota ptujskega Doma upokojencev v Juršincih je sicer svoja vrata za 56 stanovalcev odprla februarja leta 2012 in je do letošnjega leta bila najmanjša enota.
Prizidek enote v Juršincih ponuja novih 96 mest, in sicer 12 enoposteljnih in 42 dvoposteljnih sob.» Posebna zahvala zato, da je Dom upokojencev Ptuj pridobil dodatnih 96 mest gre bivši direktorici Doma, gospe Jožici Šemnički, ki je svoja prizadevanja usmerjala v nenehno izboljševanje pogojev bivanja naših stanovalcev. V letu 2018 je tako podpisala pogodbo za izgradnjo novega dela doma, ob že obstoječi enoti v občini Juršinci. Izgradnja prizidka se je pričela v letu 2019 in danes bo 12 enoposteljnih in 42 dvoposteljnih sob tudi uradno predano svojemu namenu. Vrednost investicije znaša 5.333.552,47 eur z DDV in jo je Dom pokril iz lastnih sredstev. Enota Juršinci novim stanovalcem ponuja priložnost, da preživijo starost v varnem in prijetnem okolju. V objemu narave, kjer bodo lahko občutili pripadnost skupnosti.
Predvidena investicija, gradnja nove enote Žabjak bo imela kapaciteto 150 postelj, ki bodo namenjeni izvajanju domskega varstva starejših. Od tega bo 20 postelj namenjenih začasnim namestitvam in 12 mest za namene dnevnega varstva, za kar smo že pridobili 1.436.000 eur sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Počaščeni smo, da bomo danes podpisali tudi sporazum za gradnjo nove enote Žabjak,« pa je ob otvoritvi med drugim poudarila direktorica Doma upokojencev Ptuj, mag. Vesna Šiplič Horvat.
Dogodka kot že omenjeno se je udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, ki je ob otvoritvi in podpisu sporazuma povedal: »Ob takšnem projektu kot ga danes slovesno dajemo v uporabo ne morem drugače, kot da se zahvalim vsakemu posamezniku, ki je pripomogel , da smo danes tukaj, in da so se pripravile razmere, da bodo stanovalke in stanovalci, naši najranljivejši sodržavljanke in sodržavljani živeli v dostojnih razmerah, ki so si jih s trdim delom skozi vse življenje zaslužili in jim pritičejo.«
Ker potrebe po institucionalnem varstvu iz leta v leto rastejo, saj se prebivalstvo v Sloveniji stara, je bila po otvoritvi novega dela Doma upokojencev Ptuj enote Juršinci podpisan sporazum za načrtovano investicijo v novo enoto Žabjak v Mestni občini Ptuj. Tripartitni sporazum je bil podpisan med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestno občino Ptuj ter Domom upokojencev Ptuj.
Po idejni zasnovi projekta bo objekt v Žabjaku zasnovan v obliki črke L. Meril bo 10.345 kvadratnih metrov. V enoti Žabjak bo prostora za 150 stanovalcev, od tega 20 za začasne namestitve do treh mesecev. Približno polovica mest bo v enoposteljnih sobah, polovica pa v dvoposteljnih. Vrednost projekta po stalnih cenah znaša 14.529.000 EUR z DDV. V Domu upokojencev Ptuj so finančno konstrukcijo zaprli na način, ki ne bo vključevala kredita, ki bi obremenjeval sedanje in bodoče uporabnike njihovih storitev. Dom upokojencev Ptuj bo v novogradnjo Žabjak investiral okrog 3.000.000 EUR lastnih sredstev, preostanek načrtujejo, da bo pokrit delno s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter delno s strani strukturnih skladov.

Skip to content