SLO | ITA

Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

02 780 73 00

info@domptuj.si

Maša in duhovna oskrba

DUHOVNA OSKRBA V DU PTUJ
V Domu upokojencev Ptuj izvajamo institucionalno varstvo starejših, ki obsega poleg namestitev v sobi, osebne pomoči, socialne oskrbe in varstva, zdravstvene nege in rehabilitacije, osnovne zdravstvene dejavnosti, ki jo izvaja zdravstveni dom, organizirane in zdravstvenemu stanju primerne prehrane, vzdrževanja prostorov in perila, tehnične oskrbe ter raznih prosto časovnih in terapevtskih dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa še duhovno oskrbo.

Pozornost namenjamo izvajanju duhovne oskrbe za naše stanovalce. Zato smo v vseh enotah Doma dogovorjeni s katoliškimi duhovniki za izvajanje svete maše in za obiske stanovalcev, ki si jo/jih želijo.

V posebej posvečenih kapelah in drugih večnamenskih prostorih potekajo svete maše po naslednjem urniku v:
enoti Ptuj, v domski kapeli, vsako drugo soboto ob 11.00
enoti Muretinci, v paviljonu ali zunaj vsako soboto ob 9.30
enoti Kidričevo v večnamenskem prostoru vsako soboto ob 10.30
enoti Juršinci v jedilnici novega prizidka vsaki petek ob 15.00
enoti Koper v domski kapeli ali na terasi vsak drugi četrtek ob 10.00

Zlasti v času starosti in bolezni je duhovna podpora in pomoč mnogim življenjskega pomena. Stanovalci, njihove bližnje osebe in druge osebe, ki so v socialnovarstveni ustanovi, imajo v njej pravico do verske duhovne oskrbe v skladu z zakonom. Naloge verske duhovne oskrbe opravlja duhovnik.

Zakon o verski svobodi v 25. členu določa, da imajo osebe v bolnišnicah ali socialnovarstvenih zavodih pravico do redne individualne ali kolektivne verske duhovne oskrbe, kar za bolnišnice in druge izvajalce zdravstvenih storitev natančneje ureja Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 100/08).

Duhovniki lahko obiskujejo stanovalce, ki želijo prejeti zakrament maziljenja, sveto spoved, sveto obhajilo ali samo pogovor. Stanovalcem, ki sami ne zmorejo prositi za obisk duhovnika, naj pri tem pomagajo svojci in njihovi bližnji ali zaposleni.

Socialna služba pomaga stanovalcem, ki sami ne zmorejo in nimajo svojcev pri vzpostavitvi stika s predstavnikom posamezne veroizpovedi ali pri organizaciji ustreznega obreda.

Še posebej so stanovalci veseli vsake maše ob cerkvenih praznikih, saj se jim takrat v misli prikrade še več spominov.

Tako je bilo tudi to soboto, ko je predpraznična maša v enoti Muretinci potekala kar zunaj.

 

Skip to content