OCENA NESORAZMERNEGA BREMENA ZA SPLETNO STRAN

 

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) bo spletna stran Doma upokojencev Ptuj posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani https://www.dom-upokojencev.si čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Dom upokojencev Ptuj ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je Dom upokojencev Ptuj pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejemamo na elektronski naslov info@domptuj.si ali telefonsko številko: 02 780 73 00

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte:
- obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona,
- zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter
- za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

mag. Vesna Šiplič Horvat
direktorica