Zadnja obvestila


 

Na kratko o Domu upokojencev Ptuj

mag. Vesna Šiplič Horvat, direktorica

Spoštovani!

Osnovna dejavnost Doma je izvajanje celovite skrbi za starejše in odrasle sebe s posebnimi potrebami v obliki institucionalnega varstva. Kakovost storitev celostne oskrbe in zdravstvene nege je bila naša dosedanja poglavitna naloga, ki pa ostaja na vodilnem mestu tudi v prihodnje.

Delo z osebami z demenco je zame osebno zelo velik izziv. Demenca je rak sodobne družbe. Osebe za demenco obolevajo vedno mlajše, kar nam nalaga odgovornost, da smo na to kar se da dobro pripravljeni. Ponosna sem, da smo v enoti Muretinci uspešno prešli na model dela obolelih z demenco po konceptu osebnega spremljanja, ki ga bomo nadgrajevali in si prizadevali, da celotna enota Muretinci postane specializirana za obravnavo oseb obolelih z demenco. Pristopili smo tudi k celostnemu izvajanju paliativne oskrbe, ki je velika naložba za prihodnje obdobje in kar je najpomembneje, velika dodana vrednost h kakovosti storitev, ki jih ponujamo. Prizadevamo si krepiti pristne in iskrene odnose s svojci naših stanovalcev in s tem ustvarjali kvalitetne in trdne temelje za kakovost naših storitev. Naša želja je, da boste v enotah Doma upokojencev Ptuj prepoznali strokovnost, domače vzdušje, prijaznosti, odprtost in razvojno naravnanost, na vseh segmentih našega dela in naših prizadevanj. Prizadevanja bom tudi v prihodnje usmerjala v »odpiranje doma navzven«. Verjamem, da imamo zaupanje različnih institucij, zavodov in društev, s katerimi sodelujemo v bližnji in širši okolici.

Še naprej bomo razvijali projekte medgeneracijskega povezovanja in sožitja ter vzpodbujali prostovoljstvo. Dobrodošli prostovoljci, brez katerih si kvalitete in kakovosti našega dela sploh ne znam predstavljati. Dobre prakse in programe, ki jih Dom že izvaja bomo še bolj približevali ljudem, ki živijo v domačem okolju ter na ta način učinkovito odgovarjali na potrebe starejših ljudi, ki živijo v domačem okolju. Prizadevala in delovala bom v smeri, da bomo v prihodnje izvajali različne razvojne projekte, ki bodo osnova za nove vsebine dela, nove zaposlitvene programe, kar bo pripomoglo h kreativnosti in kvalitetnejšim storitvam in s tem zagotavljanju višje kvalitete življenja stanovalcev oziroma uporabnikov storitev. Iskali bomo nove možnosti sodelovanja v različnih evropskih projektih, spremljali razpise s ciljem pridobivanja dodatnih finančnih sredstev in čezmejnega sodelovanja s sorodnimi institucijami. Ohranjali bomo ugled Doma na lokalnem nivoju in širšem okolju ter skrbeli za njegovo poslovno uspešnost, predvsem iz vsebin dograjevanja celostne podobe Doma v vseh njegovih razsežnostih.

Spoštovanje, toplina, empatija in potrpljenje bodo vodilo pri mojem delu.

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi

Enote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 780 73 00

info@domptuj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 620 74 30

dommuretinci@domptuj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 620 52 00

domkidricevo@domptuj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 620 74 50

domjursinci@domptuj.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 620 88 00

051 366 813

domkoper@domptuj.si

Aktivnosti:

Kegljanje
Aktivnosti z živalmi
Prebiranje časopisa
Medgeneracijska druženja
Alzheimer caffe
Alzheimer caffe (DOMOV)
Kopalnica dobrega počutja
Kulinarične aktivnosti
Igrarije
Solna terapija

Video predstavitev

Projekt

"Medgeneracijski center Kidričevo, park zabave, druženja in učenja skozi igro"

Dom kakovosti E-Qalin na osnovi samoocene

Demenci prijazna točka

Kažipot 55+

Zadnji dogodki

Adventni venčki

Veseli, da smo premagali okužbe smo se v tem tednu družili in izdelovali adventne venčke. Vsako etažo in recepcijo krasijo…

Adventni venčki

Stanovalci so ob pomoči zaposlenih izdelali različne adventne venčke. Že nekaj dni prej pa so se pripravljali okraski iz slanega…