Javna naročila
Datum objave: 30.11.2020
Številka objave: JN007462/2020-W01
Naziv: Zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in avtomobilskih zavarovanj
Povezava do portala javnih naročil

 

Evidenca o oddaji evidenčnih naročil