Sodelovanje v EU projektih

ARGO

Procesno nadzorna platforma obogatene resničnosti

Več

 


 

SOS

Sodobna oskrba starejših

Več


 

Nabava mobilnih nastanitvenih oz. filtrskih enot

Muretinci, Kidričevo, Juršinci

Nabavo mobilnih nastanitvenih oz. filtrskih enot sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v maksimalni višini do 70.000 EUR.
Gre za vlaganja v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, z namenom izboljšanja kakovosti skupnostnih storitev oskrbe ter učinkovitejše organiziranje in obvladovanje epidemioloških razmer v povezavi s SARS-CoV-2


 

Dom upokojencev Ptuj enota Žabjak

Projekt »Dom upokojencev Ptuj enota Žabjak«, ki se izvaja v okviru SKLOPA 1 »Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let« in SKLOPA 2 »Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let«.