Projekt "Medgeneracijski center Kidričevo, park zabave, druženja in učenja skozi igro"

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt: Medgeneracijski center Kidričevo, park zabave, druženja in učenja skozi igro

Projektni partnerji VITAL gostinstvo in trgovina d.o.o., Kidričevo, Zlatko Šalamun s.p. – okrepčevalnica Atila, Kidričevo, Dom upokojencev Ptuj in KREAL inženiring d.o.o. smo prepoznali, da na kakovostno življenje in sobivanje različnih generacij ljudi vplivajo mnogi dejavniki. Zdrav način življenja s telesno dejavnostjo v vseh življenjskih obdobjih, primerna komunikacija, stalno učenje in prenos znanja med generacijami so zgolj nekateri med njimi. Tako bomo v okviru projekta dosegli naslednje cilje:

  1. Priprava učnih vsebin za (a) otroke, (b) mladino, (c) starejše, (d) upokojence, (e) slabovidne in slepe, (f) invalide, ki se bodo izvajale v medgeneracijskem centru,
  2.  Priprava animacijskih programov,
  3.  Vzpostavitev medgeneracijskega centra,
  4.  Izvedba dogodkov na več mestih na področju LAS Bogastvo podeželja.

Sredstva v okviru projekta, ki bo trajal od 1. 10. 2018 do 31. 7. 2020, bodo projektni partnerji prejeli v okviru pristopa CLLD.