Delovna terapija

 

Delovni terapevt je zdravstveni delavec, ki obravnava posameznike, katerih vsakodnevno življenje je ovirano, omejeno ali oteženo zaradi posledic poškodb, bolezni ali motenj v duševnem in telesnem razvoju ali staranja.

Z različnim ožjimi in širšimi dnevnimi aktivnostmi si delovni terapevti pomagamo, da pri obravnavah dosežemo čim večjo samostojnost uporabnikov oz. v našem primeru, stanovalcev.

Cilje delovno-terapevtke obravnave določita delovni terapevt in uporabnik/stanovalec skupaj z ozirom na želje, vrednote, interese in trenutne psiho-fizične zmožnosti stanovalca.

Delovni terapevt s pomočjo učenja, spodbujanja vsakodnevnih pravilnih gibov, razvijanja novih spretnosti in interesov ter prilagoditvami okolja, omogoča stanovalcem, da dosežejo cilje na vseh nivojih funkcioniranja in jih ohranijo čim dlje. V okviru delovne terapije se v vseh enotah izvajajo različne individualne ter skupinske aktivnosti. Primer individualne obravnave je izvajanje nevrološke obravnave po Bobath-u, učenje vožnje z invalidskim vozičkom ter uporabe drugih pripomočkov, treniramo pravilno usedanje in vstajanje, treniramo transferje na/iz različnih podpornih ploskev, izvajamo aktivnosti za povečanje funkcije okončin, koordinacije in spretnosti, izvajamo aktivnosti za povrnitev propriocepcije, povečanje mišične moči in vzdržljivosti ter podobno. Skupinske aktivnosti, ki jih izvajamo v domu, so na primer telovadba, funkcionalno usposabljanje nevroloških bolnikov ob glasbi, skupina za trening kognitivnih spretnosti, športno-rekreativne aktivnosti.

Izbira aktivnosti za stanovalca je odvisno od vrste bolezni, poškodb, interesa itd.