Kontakt

Vodstvo

Direktorica

mag. Vesna Šiplič

vesnasiplic@domptuj.si
02/780-73-10

Strokovna vodja

Jožica Hudžar

jozicahudzar@domptuj.si
02/620-77-18

Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe

Mateja Šešerko

matejaseserko@domptuj.si
02/780-73-14

Pomočnica direktorice za finančno-računovodsko področje

Sergeja Meznarič

sergejameznaric@domptuj.si
02/620-77-79

Vodje enot

Muretinci

Jelka Sužnik

jelkasuznik@domptuj.si
02/620-74-40

Juršinci

Metka Bolcar

metkabolcar@domptuj.si
02/620-74-63

Kidričevo

Andreja Zorko

andrejazorko@domptuj.si
02/620-52-08

Žabjak

Simona Požar Mihelač

simonapozarmihelac@domptuj.si
02/790-79-01

Koper

Mojca Klun

mojcaklun@domptuj.si
05/620-88-08

Socialna služba - informacije o sprejemu

Ptuj

Klaudija Veldin

klaudijaveldin@domptuj.si
02/780-73-11

Jasmina Petrovič

jasminapetrovic@domptuj.si
02/780-73-90

Muretinci

Jelka Sužnik

jelkasuznik@domptuj.si
02/620-74-40

Tjaša Galun

tjasagalun@domptuj.si
02/620-74-40

Kidričevo

Kaja Jurinec

kajajurinec@domptuj.si
02/620-76-45

Juršinci

Jerneja Horvat

jernejahorvat@domptuj.si
02/620-77-13

Žabjak

Nuša Štefane

nusastefane@domptuj.si
02/790-79-02

Koper

Lara Pucer

larapucer@domptuj.si
05/620-88-33

Pravno-kadrovska služba

Vodja pravno-kadrovske službe
Bernarda Kozel
bernardakozel@domptuj.si
02/780-73-12
Nina Dimič Žumbar
ninadimiczumbar@domptuj.si
02/620-76-02
Katja Dilica
Enota Koper
katjadilica@domptuj.si
05/620-88-05
Nina Škrabl
ninaskrabl@domptuj.si
02/620-76-05
Iva Terbuc
ivaterbuc@domptuj.si
02/620-76-01

Finančno-računovodska služba

Danica Braček, Nina Lazar
danicabracek@domptuj.si | ninalazar@domptuj.si
02/780-73-03
Nataša Klasinc
natasaklasinc@domptuj.si
02/620-76-04
Irena Geč
irenagec@domptuj.si
02/620-76-07
Martina Čeh
martinaceh@domptuj.si
02/620-76-50