Direktorica

mag. Vesna Šiplič Horvat

vesnasiplichorvat@domptuj.si
02/780-73-10
PON-PET 7:00-15:00
Strokovna vodja

Jožica Hudžar

jozicahudzar@domptuj.si
02/620-77-18
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00
Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe

Mateja Šešerko

matejaseserko@domptuj.si
02/780-73-14
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00
Pomočnica direktorice za finančno-računovodsko področje

Sergeja Meznarič

sergejameznaric@domptuj.si
02/620-77-79
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Vodje enot

Jelka Sužnik

Enota Muretinci
jelkasuznik@domptuj.si
02/620-74-40
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Simonca Požar Mihelač

Enota Kidričevo
simonapozar@domptuj.si
02/620-52-08
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Metka Bolcar

Enota Juršinci
metkabolcar@domptuj.si
02/620-74-63
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Mojca Klun

Enota Koper
mojcaklun@domptuj.si
05/620-88-08
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Pravno-kadrovska služba

Bernarda Kozel

Vodja pravno-kadrovske službe
bernardakozel@domptuj.si
02/780-73-12
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Nina Dimič Žumbar

ninadimiczumbar@domptuj.si
02/620-76-02
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Lea Prelovec

Enota Koper
leaprelovec@domptuj.si
05/620-88-05
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Nina Škrabl

ninaskrabl@domptuj.si
02/620-76-05
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Finančno-računovodska služba

Danica Braček, Nina Lazar

danicabracek@domptuj.si | ninalazar@domptuj.si
02/780-73-03
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Nataša Klasinc

natasaklasinc@domptuj.si
02/620-76-04
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Irena Geč

irenagec@domptuj.si
02/620-76-07
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00

Martina Čeh

martinaceh@domptuj.si
02/620-76-50
PON-PET 8:00-10:00 in 13:00-15:00