Izjava o dostopnosti

 

V Domu upokojencev Ptuj se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost osrednjega spletišča https://www.dom-upokojencev.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.dom-upokojencev.si
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:
- odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
- prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
- navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
- ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
- predvidljivo delovanje spletišča,
- omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
- omogočena je uporaba različnih ravni naslovov oz. povečanje pisave

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.dom-upokojencev.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča https://www.dom-upokojencev.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:
- skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
- programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
- različne kompleksne tabele s podatki,
- videi dogodkov v slovenskem jeziku niso opremljeni s podnapisi in/ali znakovnim jezikom,
- nekatere fotografije na spletnih mestih niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, pri čemer vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko elektronske pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Za te dokumente, ki še niso v dostopni obliki, vam tako omogočamo, da naročite verzijo v dostopni obliki in pripravili bomo ustrezni dokument.

Razlog za zgoraj navedeno delno skladnost je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavezanca Dom upokojencev Ptuj. Dom upokojencev Ptuj nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi zanjo nastale znatne finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine zelo obsežen. Prav tako je Dom upokojencev Ptuj pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 1. 12. 2020. Izjava je bila nazadnje pregledana 22.4.2024.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.dom-upokojencev.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov

Dom upokojencev Ptuj
Volkmerjeva cesta 10
2250 Ptuj
e-pošta: info@domptuj.si
tel: 02 780 73 00

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat za javni sektor
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.ijs@gov.si
te: 01 478 83 84

Ocena nesorazmernega bremena za spletno stran

 

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) bo spletna stran Doma upokojencev Ptuj posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani https://www.dom-upokojencev.si čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Dom upokojencev Ptuj ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je Dom upokojencev Ptuj pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejemamo na elektronski naslov info@domptuj.si ali telefonsko številko: 02 780 73 00

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte:
- obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona,
- zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter
- za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

mag. Vesna Šiplič Horvat
direktorica