Zdravstvena nega

 

Cilj Zdravstvene nege ( v nadaljevanju ZN) je ohranjati in/ali krepiti zdravje, negovati bolne ter sodelovati pri rehabilitaciji. Z aktivnostmi ZN skušamo uporabnikom omogočiti čim večjo neodvisnost pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnostih.

Aktivnosti ZN izvaja strokovno usposobljen kader kot so diplomirane medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji in strežnice (negovalke).

Služba ZN je organizirana 24 ur na dan vse dni v letu.

Zaradi različnih zdravstvenih težav so uporabniki lahko uvrščeni v različne kategorije zdravstvene nege.

V kategorijo ZN 1 so praviloma uvrščeni pomični, kronično stabilni uporabniki, pri katerih izvajamo zdravstveno vzgojno delo, splošni nadzor ( priprava, razdeljevanje zdravil, merjenje vitalnih funkcij),
V kategorijo ZN2 so praviloma uvrščeni pomični ali delno pomični uporabniki, uporabniki s srednjo stopnjo demence, ki jim poleg splošnega nadzora zagotavljamo storitve kot so ( pomoč pri vstajanju in hoji, pomoč pri vzdrževanju dnevnih aktivnostih ob akutnem poslabšanju zdravstvenega stanja, vodenje uporabnikov na inzulinski terapiji,…),
V kategorijo ZN3 so praviloma uvrščeni nepomični uporabniki in uporabniki z težjo stopnjo demence, ki potrebujejo varovanje, nadzor in pomoč pri izvajanju vseh življenjskih aktivnostih v vseh treh izmenah 24 ur na dan.
V kategorijo ZN4 so uvrščeni uporabniki, ki potrebujejo najzahtevnejšo zdravstveno nego, so neprekinjeno in popolnoma odvisni pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb od pomoči zdravstvenega in negovalnega osebja. Predstavljajo najtežjo obvladljivo skupino oseb, ki potrebujejo 24 urni nadzor, opazovanje in dokumentiranje somatskega stanja, izvajanja medicinsko tehničnih posegov in aktivnosti ZN.

V sklopu ZN se kot že omenjeno izvaja tudi rehabilitacija, kamor sodita fizioterapija in delovna terapija.


Seznam poročil - kakovost zdravstvene obravnave v socialno varstvenem zavodu: