Socialna služba

 

Delo socialnega delavca v Domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v Dom in na bivanje v Domu. Pri svojem delu socialni delavci skrbimo, da se pri vsakem posamezniku kar najbolj upoštevajo življenjske možnosti, želje in potrebe.

Socialni delavec je prva oseba, s katero se bodoči stanovalec sreča. Zelo pomemben je prvi stik. Z njim vzpostavimo varen prostor, v katerem lahko nato ustvarimo kvaliteten delovni odnos.
Vsa prizadevanja so podrejena edinemu cilju, da bi za vsakega stanovalca našli želeno obliko bivanja v Domu. Vsi skupaj si želimo, da stanovalec živi čimbolj kakovostno, kolikor to dopušča njegovo zdravstveno stanje.

Pri svojem delu se socialni delavci opiramo na metode in elemente socialnega dela, ki so: svetovanje, obravnava (individualna, skupinska), intervencija, zastopanje, zagovorništvo, preskrba in oskrba, perspektiva moči, izvirni delovni projekt pomoči.

Delo in naloge socialnega delavca z bodočimi stanovalci in njihovimi svojci pred sprejemom in ob sprejemu v dom zajemajo pomoč bodočim stanovalcem, da se čim lažje pripravijo na nov način življenja.
Delo pred sprejemom zajema: urejanje in evidentiranje prejetih vlog, svetovalni razgovor z bodočimi stanovalci in njihovimi svojci, urejanje vse potrebne dokumentacije in pripravo na uspešno premestitev. Ob vključitvi stanovalcev v domsko življenje pa je treba urediti vso potrebno dokumentacijo za sprejem, nove stanovalce seznaniti s predpisi in navodili, jih namestiti v sobo in seznaniti s sostanovalci ter, kar je ključnega pomena, seznaniti z načinom življenja v domu. Da bi njihovo življenje čim bolj potekalo po njihovih navadah in željah, pa socialni delavci poskrbimo za raznovrstna srečanja in druženja, kot so delavnice, praznovanja rojstnih dni, izleti, skupine za samopomoč ... Pri tem so nam v veliko pomoč prostovoljci (osnovnošolci, dijaki, študenti, svojci stanovalcev, razna društva iz lokalne skupnosti ,..), ki jih z veseljem vključimo, saj tako spodbudijo in motivirajo stanovalce k vključevanju v različne interesne dejavnosti.

Pomembno področje socialnega dela v domu je namenjeno zagotavljanju dobrih odnosov med vsemi udeleženci, ki se v domovih prepletajo, medsebojno srečujejo in povezujejo. To so stanovalci, svojci in zaposleni v domu. Tukaj je potrebno izpostaviti dobro sodelovanje in uspešno reševanje konfliktov, ki je ključnega pomena, da delo zaposlenih ter življenje stanovalcev in njihovih svojcev poteka nemoteno.

Z namenom, da bi bilo življenje stanovalcev v Domu čim bolj raznovrstno in da bi bilo prilagojeno najrazličnejšim interesom, ki jih je v takšni skupnosti zagotovo veliko, socialni delavci poskrbijo, da se te želje in navade iz življenja pred Domom nadaljujejo. S pomočjo delovnih terapevtov organizirajo delavnice različnih spretnostnih dejavnosti. Že pred sprejemom v Dom poteka razgovor z bodočim stanovalcem, v katerem socialni delavec pridobi prve informacije o navadah in željah le-tega. Že takrat lahko snuje načrte za primerno vključitev. Zelo pomembno je tudi obeleževanje pomembnih praznikov, ki se primerno obeležijo s kulturno-umetniškim programom.

Delo socialnih delavcev je zelo raznovrstno, saj so vključeni v vsa področja oskrbe v Domu za starejše. Gre za osebo, s katero se naveže prvi stik, skozi čas pa se z njo vzpostavi trdna vez, ki je izjemnega pomena tako za stanovalce kot za njihove svojce. V tako veliki organizaciji se združuje veliko število različnih potreb, interesov in želja, ki jih socialni delavec mora znati povezati in zajeti v eno skupno harmonično celoto.