Zdravstveno varstvo

 

Dom organizira uporabnikom zdravstveno varstvo v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Storitve osnovnega zdravstvenega varstva izvaja zdravniška ekipa ( zdravnik, medicinska sestra ) zdravstvenega doma, v prostorih posamezne enote. Delo zdravniške ekipe se nanaša na delo v ambulanti Doma in ob postelji uporabnika v primerih, ko to zahteva njegovo zdravstveno stanje.

Zdravniška ekipa je v posamezni enoti prisotna toliko ur dnevno/tedensko kot je določeno z normativi glede na število opredeljenih zavarovancev.

V kolikor stanovalci potrebujejo zdravniško pomoč izven ordinacijskega časa domskega zdravnika, pa medicinska sestra pokliče dežurnega zdravnika ali nujno medicinsko pomoč, ter ukrepa po njihovih navodilih.

Storitve zdravstvenega varstva plačuje zavarovalnica, zato morajo uporabniki imeti urejeno osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev (diagnoza, zdravila) so izključno v pristojnosti domskega zdravnika, ki je na razpolago svojcem v ordinacijskem času.

Glede na potrebe uporabnikov Dom organizira tudi storitve specialista psihiatra in sicer v vsaki enoti najmanj 1x mesečno.