Zgodovina

 

Zgodovina Doma upokojencev Ptuj sega v leto 1927, ko je Križniški red kot lastnik gradu v naselju Muretinci organiziral oskrbo starejših oseb. Do konca druge svetovne vojne je delovala kot karitativna ustanova pod vodstvom Nemškega viteškega reda. Po osvoboditvi je skrb za stare in onemogle prevzela država.

Na naši več kot 80 letni razvojni poti smo glede na vedno večje povpraševanje po storitvah institucionalnega varstva širili kapacitete, izvajali organizacijske spremembe, skrbeli za razvoj na področju kakovosti storitev, zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in drugih sodelujočih.

Danes izvajamo dejavnost v petih enotah: enota Ptuj, enota Muretinci, enota Kidričevo, enota Juršinci in enota Koper.