Sprejem v dom

 

Stanovalec je v Dom sprejet potem, ko odda popolno prošnjo in z Domom sklene Dogovor o izvajanju storitve institucionalno varstvo ali prejme odločbo o sprejemu. Postopek poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, (Ur. l. RS št.: 38/04, 23/06 in 42/07).

Sprejemi v Dom so praviloma od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Pri sprejemu sodeluje socialna delavka in oddelčna medicinska sestra. Socialna delavka novega stanovalca in osebo – svojca, ki ga spremlja, seznani z vsemi za življenje v Domu pomembnimi zadevami, z zaposlenimi, z razporeditvijo prostorov, s časovnimi določili, pravicami in dolžnostmi in odgovori na morebitna vprašanja.

V kolikor se novi stanovalec odloči, da bo zdravnik, ki dela v ambulanti Doma njegov izbrani zdravnik se pri prej izbranem zdravniku dogovori, da pošljejo zdravstveni karton v ambulanto Doma.

Ob sprejemu predloži še:
- Osebno izkaznico oz. drugi veljavni osebni dokument s sliko,
- Kartico zdravstvenega zavarovanja,
- Poda podatke za izpolnitev osebnega kartona in individualnega načrta.

Stanovalca, ki se bo hranil v centralni ali etažni jedilnici Doma, socialna delavka pospremi v jedilnico in ga predstavi osebju, ki streže hrano in mu uredi mesto v jedilnici. Z njegovim soglasjem ga predstavi tudi sostanovalcem v jedilnici ali pri omizju.

Stanovalec prinese s seboj tudi:
- osebno obleko in perilo
- obutev, (čevlje, copate)
- pribor za osebno higieno (zobno ščetko, pasto, kreme, pribor za britje itd..)
- ortopedske pripomočke (v kolikor jih ima)
- pripomočke za inkontinenco (v kolikor jih potrebuje).
- zdravila

Vse stanovalčeve osebne stvari se popišejo, osebna obleka se označi z imenom in priimkom. Označevanje opravijo v pralnici Doma, potrebno pa je zaradi sledljivosti pri pranju in vračanju čistih oblačil stanovalcem.

V kolikor prinese v Dom poškodovano ali drugače neurejeno oz. dotrajano garderobo, bomo le - to zavrnili oz. izločili.