COVID-19 - Prilagoditev obstoječe infrastrukture Doma upokojencev Ptuj

 

Namen projekta "COVID-19 - Prilagoditev obstoječe infrastrukture Doma upokojencev Ptuj" je zagotovitev institucionalnega varstva za 130 stanovalcev, ki se selijo zaradi reševanja standarda stanovalcev z odpravo tri ali štiri posteljnih sob.

Projekt "COVID-19 - Prilagoditev obstoječe infrastrukture Doma upokojencev Ptuj" sofinancira Evropska unija iz sredstev iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) oziroma iz pobude REACT-EU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo COVID-19. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 15. prednostne osi REACT EU - ESRR "Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemija COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva".

Skupna višina vseh upravičenih stroškov namenjenih za izvedbo projekta znaša 14.247.191,72 EUR. Vrednost sofinanciranja ESSR znaša 11.915.685,73 EUR. Ostala sredstva za izvedbo projekta zagotovi Dom upokojencev Ptuj sam iz lastnih virov.

Z realizacijo projekta "COVID-19 - Prilagoditev obstoječe infrastrukture Doma upokojencev Ptuj" bo realizirana rekonstrukcija objektov enote Ptuj, Muretinci in Koper za zagotavljanje ustreznih standardov neprimernih sob ter novogradnja enote Žabjak, zagotovitev prijaznega in varnega bivalnega okolja uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije COVID-19 ali drugih nalezljivih bolezni. Enota Žabjak bo funkcionalno povezana celota z enoto Doma upokojencev Ptuj za starejše, kar bo omogočalo zagotovitev institucionalnega varstva za 162 stanovalcev (od tega 130 stanovalcev, ki se selijo zaradi reševanja standarda stanovalcev z odpravo tri ali štiri posteljnih sob, 20 stanovalcev za začasno namestitev (Sklop 1 JR ESRR) in 12 stanovalcev za dnevno varstvo (Sklop 2 JR ESRR)).

Povezava do spletne strani https://www.eu-skladi.si/