Procesno nadzorna platforma obogatene resničnosti

 

Cilj projekta je razvoj in demonstracija procesno nadzorne platforme ARGO, ki predstavlja celovito sistemsko rešitev za virtualizacijo postopkov upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih in industrijskih okolij s pomočjo tehnologije obogatene resničnosti.

Rezultat projekta bo platforma ARGO kot edinstven splet rešitev, ki omogoča digitaliziran popis in upravljanje infrastrukture, enostavno in pravočasno identifikacijo potencialnih problemskih stanj na podlagi podatkov v realnem času, natančno navigacijo do mesta napake oz. okvare ter virtualizacijo in izvedbo vzdrževalnih protokolov s pomočjo vsebin obogatene resničnosti.

Projektno partnerstvo sestavljajo ART REBEL 9 d.o.o. (koordinator projekta), COMLAND d.o.o., C & G d.o.o., A KODA PLUS d.o.o., PS d.o.o., EMPERIA d.o.o. in DOM PTUJ.

Obdobje izvajanja projekta je od 1.9.2019 do 31.5.2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost sofinanciranja znaša 1.802.344,75 EUR.

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.

   

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«