Projekt "Sodobna oskrba starejših"

 

Projekt Sodobna oskrba starejših je bil uspešen na javnem razpisu za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (v nadaljevanju razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 22. 11. 2019 (Ur. l. RS, št. 69/2019).

Ministrstvo za zdravje je v lanskem letu objavilo Javni razpis za izbor operacij preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Prijavitelj, Dom upokojencev Ptuj, je skupaj s konzorcijskimi partnerji, in sicer JZ Zdravstvenim domom Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje podravje, Lekarnami Ptuj, bil pri prijavi uspešen in tako junija 2020 pričel z izvajanjem projekta Sodobna oskrba starejših. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstop novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Integrirana oskrba je koordinirana, povezana in celostna. Pri integrirani dolgotrajni oskrbi koordinirano in povezano sodelujejo razni izvajalci, ki zaposlujejo različne profile zdravstvenega in socialnega varstva.
Skupna vrednost projekta znaša 2.633.289,57 evrov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega sklada.

V času trajanja projekta, tj. do 30. 6. 2022, se občanom občin upravne enote Ptuj, starejšim od 65 let, ki bodo upravičeni do storitev, zagotovi dostop do le-teh, s ciljem krepitve možnosti, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje samostojni. Na ta način izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe. Storitve so za čas trajanja projekta brezplačne. Storitve izvajajo izvajalci formalne oskrbe, ki skupaj tvorijo tim integrirane oskrbe (bolničar negovalec, tehnik zdravstvene nege, diplomirana medicinska sestra, diplomirani fizioterapevt, diplomirani delovni terapevt, diplomirani socialni delavec, prehranski svetovalec in psiholog). Izvajalci sodelujejo tudi z magistrom farmacije, diplomirano medicinsko sestro v patronažni dejavnosti in timom družinske medicine na primarni ravni.

Spletna stran: www.sos-ptuj.si

Dokumentacija: